องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายศาลตะปู่ - หลักสอง บริเวณไร่นางอบเชย ผิวรักษา - ไร่นางนุช ภูมิโคกรักษ์ หมู่ที่ 10 [ 25 มี.ค. 2567 ]1
2 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโโยวิธีลงหินคลุกสายหลวงเมิน บ้านนหนองตะครอง ม.9 [ 19 มี.ค. 2567 ]0
3 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางจันทร์หอม คนงสูงเนิน - บ้านนายแคล้ว หมู่ที่ 3 [ 8 มี.ค. 2567 ]0
4 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายบ้านหนองโสน - บ้านทามจาน บริเวณไร่นายสมบัติ คำบุญเรือง - ไร่นายประดิษฐ์ แก้ววิชัย หมู่ 3 [ 6 มี.ค. 2567 ]5
5 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายคันคูห้วยลำอินทร์ บริเวณนานายประทวน ดีขุนทด – นานายยงค์ โฉมสันเทียะ หมู่ที่ 4 [ 29 ก.พ. 2567 ]1
6 ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายบ่อขยะ - ไร่นายแจ่ม แก้วบัณฑิต หมู่ 11 [ 14 ก.พ. 2567 ]2
7 ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิรคลุก สายโนนนาดี - หนองห่าง บริเวณไร่นายบุญสม คำโพธิ์แสง - ไร่นางสายยนต์ ภิรมย์ชม ม.7 [ 13 ก.พ. 2567 ]1
8 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก บริเวณไร่นายอรินทร์ ปอมขุนทด - ไร่นางมล ธิมาดี หมู่ 9 [ 5 ก.พ. 2567 ]5
9 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายโสกนางหวาน บริเวณไร่นายคมกริช หาญเวช - นานางไหม จ่าแก้ว หมู่ 6 จำนวน 2 ช่วง [ 31 ม.ค. 2567 ]6
10 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายคันคูห้วยลำอินทร์ บริเวณนานายประเสริฐ ศรีสิงห์ - นานายประทวน ดีขุนทด หมู่ 4 [ 29 ม.ค. 2567 ]4
11 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านนายสุรศักดิ์ จรอาสา - ไร่นางพรทิพย์ เนาเปีย หมู่ 6 [ 25 ม.ค. 2567 ]10
12 ราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ภายในตำบลหนองบัวโคก [ 18 ม.ค. 2567 ]3
13 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายศาลตาปู่ - หลัก 2 บริเวณศาลตาปู่ - ไร่นางอบเชย ผิวรักษา หมู่ 10 จำนวน 2 ช่วง [ 15 ม.ค. 2567 ]5
14 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายคูเมือง- โสกคร้อ บริเวณไร่นายชาญณรงค์ เหลาสันเทียะ - ไร่นายสาม เขียวสด หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ช่วง [ 12 ม.ค. 2567 ]4
15 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองซึก - หนองสองห้อง บริเวณไร่นายอดิศร อมฤทธิ์ - ไร่นายสมาน ชนะชัย หมู่ 8 จำนวน 2 ช่วง [ 3 ม.ค. 2567 ]5
16 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จากทางหลวงหมายเลข 201 - ไร่นายมังกร เอื้อศรี ม.11 [ 13 ธ.ค. 2566 ]7
17 ราคากลางโครงการซ่อมแซมคันคูห้วยลำอินทร์ จำนวน 2 จุด บ้านหนองตะไก้ ม.10 [ 7 ธ.ค. 2566 ]5
18 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกบริเวณไร่นายหมัด ภิรมย์ไทย – ไร่นายจันทร์โฮม ศรีทา บ้านหนองพง หมู่ 6 [ 25 ต.ค. 2566 ]32
19 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สานคันคูห้วยลำอินทร์บริเวณไร่นายคูณ ไม้กระโทก - นานายธนากุลชัย ณัทฐานนท์ ม.7 [ 31 ส.ค. 2566 ]29
20 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกบริเวณไร่นายบุญเติม เขยพุดซา - ไร่นายกำจัด ภิรมย์ไทย หมู่ 3 [ 30 ส.ค. 2566 ]32
 
หน้า 1|2|3