องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 [ 23 ก.พ. 2567 ]8
2 "วันดินโลก:World Soil Day" [ 5 ก.พ. 2567 ]10
3 ประกาศการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]11
4 ประกาศการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]14
5 ประกาศการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 [ 27 ธ.ค. 2566 ]18
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 26 ธ.ค. 2566 ]27
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]10
8 ประกาศ หลักเกณฑ์และรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ธ.ค. 2566 ]28
9 ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 7 ธ.ค. 2566 ]55
10 ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 29 พ.ย. 2566 ]13
11 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 24 พ.ย. 2566 ]37
12 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]2
13 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 11 ต.ค. 2566 ]43
14 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]31
15 ประกาศการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]43
16 ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 [ 19 มี.ค. 2566 ]47
17 ประชาสัมพันธ์โครงการเติมฝันสานความคิดใกล้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]8
18 ประกาศ เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]43
19 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 10 ก.พ. 2566 ]40
20 ประกาศ ภ.ด.ส.3 [ 10 ม.ค. 2566 ]41
 
หน้า 1|2|3