องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 12 ส.ค. 2563 ]1
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การควบคุมกิจการสุกรเลี้ยงสุกร พ.ศ.2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]5
3 ขัอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]2
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 [ 2 เม.ย. 2555 ]0
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551 [ 17 พ.ย. 2551 ]0