องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ย. 2551
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ