องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศและบัญชีราคาประเมินที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2566- 2569 [ 1 ก.พ. 2567 ]1
2 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.2 ประจำปี 2567 [ 29 ธ.ค. 2566 ]5
3 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2567 (1-50) [ 29 ธ.ค. 2566 ]4
4 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2567 (51-90) [ 29 ธ.ค. 2566 ]8
5 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2567 (90-137) [ 29 ธ.ค. 2566 ]4
6 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]1
7 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]11
8 ประกาศแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]15
9 ประชาสัมพันธ์การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]4