องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565    เอกสารประกอบ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง