องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ 2565    เอกสารประกอบ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง