องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค.66-ก.ย.67) [ 25 ก.ย. 2566 ]10
2 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.66) [ 25 ก.ย. 2566 ]7
3 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.66) [ 26 มิ.ย. 2566 ]22
4 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.66) [ 22 มี.ค. 2566 ]24
5 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.66) [ 27 ธ.ค. 2565 ]26
6 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.65) [ 29 ก.ย. 2565 ]28
7 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค.65-ก.ย.66) [ 19 ก.ย. 2565 ]30
8 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.65) [ 17 มิ.ย. 2565 ]26
9 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.65) [ 15 มี.ค. 2565 ]24
10 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.65) [ 20 ธ.ค. 2564 ]26
11 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64-ก.ย.65) [ 4 ต.ค. 2564 ]26
12 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64) [ 4 ต.ค. 2564 ]26