องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ม.ค. 2567 ]9
2 คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ต.ค. 2566 ]46
3 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 6 ต.ค. 2566 ]40
4 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 6 ต.ค. 2566 ]34
5 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 6 ต.ค. 2566 ]37
6 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 6 ต.ค. 2566 ]37
7 คู่มือการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 6 ต.ค. 2566 ]38
8 คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน [ 6 ต.ค. 2566 ]41
9 คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 6 ต.ค. 2566 ]37