องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 [ 16 ก.พ. 2567 ]5
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]10
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]11
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]11
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมโครงการพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]37
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]30
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]32
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 [ 13 มิ.ย. 2566 ]35
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]33
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]37
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]43
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]31
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 30 พ.ย. 542 ]33
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 30 พ.ย. 542 ]45