องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 226 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 มี.ค. 2567 ]4
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายคันคูห้วยลำอินทร์ บริเวณนานายประเสริฐ ศรีสิงห์ - นานายประทวน ดีขุนทด หมู่ 4 [ 30 ม.ค. 2567 ]7
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก [ 26 ม.ค. 2567 ]5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกซ้อมและจัดเตรียมสนาม (โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]8
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน (โครงการแข่งขันท้องถิ่นสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]7
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน (โครงการแข่งขันท้องถิ่นสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายศาลตาปู่ - หลัก 2 บริเวณศาลตาปู่ - ไร่นางแบเชย ผิวรักษา หมู่ 10 จำนวน 2 ช่วง [ 24 ม.ค. 2567 ]6
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟกระพริบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก [ 19 ม.ค. 2567 ]10
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี [ 19 ม.ค. 2567 ]1
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม [ 16 ม.ค. 2567 ]1
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองซึก - หนองสองห้อง บริเวณไร่นายอดิศร อมฤทธิ์ - ไร่นายสมาน ชนะชัย หมู่ 8 จำนวน 2 ช่วง [ 9 ม.ค. 2567 ]4
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]3
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 20 ธ.ค. 2566 ]3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก [ 20 ธ.ค. 2566 ]0
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด [ 20 ธ.ค. 2566 ]2
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล [ 19 ธ.ค. 2566 ]2
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]4
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง [ 19 ธ.ค. 2566 ]4
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-65-0002 [ 15 ธ.ค. 2566 ]3
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จากทางหลวงหมายเลข 201 - ไร่นายมังกร เอื้อศรี ม.11 [ 15 ธ.ค. 2566 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12