องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 


กิจกรรม "MOI Waste Bank Week  มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"


วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก พร้อมด้วยคณะผู้บริการ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) และคณะพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ร่วมประกาศประชาสัมพันธ์กิจกรรม "MOI Waste Bank Week  มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก โดยเปิดรับบริจาคขยะรีไซเคิลในครัวเรือน สถานศึกษา หรือในพื้นที่ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2024-04-11
2024-04-10
2024-03-26
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-05
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2023-12-25