องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 


กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2567


กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567

จัดโดย เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 

นายเดช เสนาะคำ นายอำเภอจัตุรัส ประธานพิธีเปิด โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2567

ขบวนพาเรดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

ผู้ถือธงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก นายสุริยา แก้วประสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

ผู้ถือป้าย นางสาวสุกัญญา ภิรมย์ไทย พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

ผู้ถือคฑา นางสาวฮันน่า แฮนเซ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

2024-04-11
2024-04-10
2024-03-26
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-05
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2023-12-25