องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้ทำกิจกรรมตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567


คณะผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาอบต./กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรในอบต.พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

2024-04-11
2024-04-10
2024-03-26
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-05
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2023-12-25