องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 


โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


นายเดช  เสนาะคำ นายอำเภอจัตุรัส ประธานพิธีกล่าวเปิดโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ณ บ้านหนองตะครอง  หมู่ที่ 9 ขับเคลื่อนโครงการภายใต้การบูรณาการพัฒนาระดับพื้นที่ 1 อำเภอ 1 โครงการสำคัญ (Flagship  project) โดยร่วมกับอบต.หนองบัวโคก/ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่มาจัดกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่ ชำกล้าผัก หว่านปอเทือง ปลูกต้นไม้ และแซนวิชปลา ณ แปลงเกษตร โคก หนอง นา โมเดล ต้นแบบระดับตำบลในพื้นที่ตำบลหนองบัวโคก

2024-04-11
2024-04-10
2024-03-26
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-05
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2023-12-25