องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 


กิจกรรม เอามื้อสามัคคี พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 น. นายสุริยา แก้วประสิทธิ์ เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ร่วมต้อนรับนายเดช เสนาะคำท่านนายอำเภอจัตุรัสพร้อมทั้งคณะผู้ตรวจจากกรมพัฒนาชุมชน ในกิจกรรมเอามื้อสามัคคี พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน พื้นที่หมู่ 9 บ.หนองตะครอง ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

2024-04-11
2024-04-10
2024-03-26
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-05
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2023-12-25