โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เบอร์ติดต่อ : 089-9838859
 
นายสุขสันต์ ชำนาญกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เบอร์ติดต่อ : 098-5974984
 
นายธนันชัย งิมขุนทด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เบอร์ติดต่อ : 092-9541817


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology