"วันสงกรานต์"สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567

  ใครคือ "สาวไทยแก้มแดง"

  กิจกรรม "MOI Waste Bank Week  มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"

  กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2567

  วันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม ของทุกปี

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้จัดทำกิจกรรมวันเด็ก ปี พ.ศ. 2567