ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 มี.ค. 2567 ] ..........................................................................................