โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมวิชาการ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

อัพเดทเมื่อ : 17-03-2020 15:59:39


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology