ประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

อัพเดทเมื่อ : 17-03-2020 15:53:11


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology