โครงการอบรมอาชีพการเพิ่มมูลค่าจากขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

อัพเดทเมื่อ : 17-03-2020 15:28:10


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology