อบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือคุ้มครองแก่เด็กและสตรี

องค์การบริการส่วนตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือคุ้มครองแก่เด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2555  เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญและผลเสียของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว และเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงานด้านการคุ้มครองเด็กและครอบครัว

อัพเดทเมื่อ : 04-09-2012 11:43:17


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology