การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดยงานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

อัพเดทเมื่อ : 17-03-2020 15:06:51


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology