ประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก

อัพเดทเมื่อ : 17-03-2020 12:40:55


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology