โครงการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 กิจกรรมพัฒนาคูคลอง กิจกรรมปล่อยปลา กิจกรรมปลูกต้นไม้

อัพเดทเมื่อ : 17-03-2020 12:34:09


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology