โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลหนองบัวโคก  เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน  2555  เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีความรู้และทราบถึงสิทธิและสวัสดิการสำหรับคนพิการ

รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับคนพิการได้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตในสังคม

อัพเดทเมื่อ : 04-09-2012 10:55:56


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology