โครงการอบรมเพิ่มความรู้การป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 2 ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

อัพเดทเมื่อ : 16-03-2020 16:15:01


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology