โครงการป้องกันและให้ความรู้เรื่องสารเสพติดโรคเอดส์ เพศ แก่ผู้นำชุมชนและกลุ่มวัยทำงาน ประจำปี 2561เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 16-03-2020 16:05:20


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology