ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยงานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

อัพเดทเมื่อ : 29-05-2019 14:08:46


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology