กิจกรรมประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการ กับ อบต.หนองบัวโคก ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 22-10-2018 14:19:40


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology