อบต.หนองบัวโคก ลงพื้นที่ 11 หมู่บ้าน เพื่อรับบริการ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย อบต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 10-01-2018 10:03:42


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology