โครงการออกบริการ อบต.เคลื่อนที่ (อบต.พบประชาชน) ประจำปี 2557

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 17-02-2014 15:32:55


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology