กิจกรรมให้ความรู้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดเสี่ยง ลดโรค ทุกช่วงวัย ประจำปี2566

ในงันที่ 31 สิงหาคม 2566 ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดเสี่ยง ลดโรค ทุกช่วงวัย รวม 80 คน โดยได้ประสานขอควา่มร่วมมือกับ อสม.เพื่อช่วยดูแลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการสนับสนุจาก สปสช.

อัพเดทเมื่อ : 18-09-2023 14:22:43


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology