กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรดินปนูน้อยปลูกผัก

 
 
#WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils๔Nutrition #FAO #MOI #กระพรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood
อัพเดทเมื่อ : 19-08-2023 11:46:24


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology