โครงการหนึ่งต้นกล้าหนึ่งความดี วันวิสาขบูชา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้จัดทำโครงการหนึ่งต้นกล้าหนึ่งความดี วันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2556 

เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ให้คืนความอุดมสมบูรณ์ และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก

ให้ราษฎรในท้องถิ่นมีใจรักต้นไม้  รักป่าไม้  หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2556

อัพเดทเมื่อ : 05-08-2013 10:39:53


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology