โครงการวันผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) ปี 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก   อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ   ได้จัดทำโครงการส่งเสริมวันผู้สูงอายุขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุและสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่ชุมชน  สนับสนุนให้สังคมร่วมรับประโยชน์จากการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ การรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และการมอบของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุ

อัพเดทเมื่อ : 25-04-2013 14:25:08


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology