วันสตรีสากล ประจำปี 2556

กิจกรรม “วันสตรีสากล”

            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลหนองบัวโคก ซึ่งกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลหนองบัวโคก ได้ร่วมกับกลุ่มองค์กรสตรี ต่าง ๆ ในเขตอำเภอจัตุรัส ในการจัดกิจกรรม ”วันสตรีสากล” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556  ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพราะได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล  เพื่อให้สตรีได้รำลึกถึงการทำงานด้านสตรี มีความก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจ สังคม และตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนสตรี

อัพเดทเมื่อ : 04-04-2013 10:02:58


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology