โครงการ "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ประจำปีพุทธศักราช 2566

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก โดยนายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ร่วมกับผู้นำท้องที่ นายนิทัศน์ ชาวจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านโกรกผักหวาน ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นขึ้น ในชื่อ "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ประจำปีพุทธศักราช 2566 ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล และให้ทุกภคส่วนได้ตระหนักถึวความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความรัก ความสามัคคีของบุคลากรและประชาชนในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ปลูกป่าชุนชน บ้านโกรกผักหวาน ม.4 ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

ส่วนกิจกรรม สำนักปลัดและประชาชนทั่วไป: เสื้้อเหลือง

ส่วนกิจกรรม กองการศึกษาฯและประชาชนทั่วไป:เสื้อม่วง

อัพเดทเมื่อ : 02-06-2023 11:56:20


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology