โครงการอบรมการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้จัดทำโครงการอบรมการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่คนพิการพึงจะได้รับตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน

อัพเดทเมื่อ : 01-06-2023 15:32:50


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology