โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี 2556

โครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง อบต.หนองบัวโคก เข้าใจหลักการและนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน     โดยเดินทางไปปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่  31  มกราคม  2556  ณ  วัดถ้ำแสงเทียน  ตำบลบ้านเจียง  อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ

 

อัพเดทเมื่อ : 28-03-2013 16:09:11


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology