โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก โดย หน่วยจรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 26-03-2020 11:15:04


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology