การประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 25-03-2020 11:39:46


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology