เข้าสู่ระบบ กลับหน้าเว็บหลัก

 } function rankObj(testObj){ var dv,dhN; if(testObj&&(typeof testObj.clientWidth == \'number\')&& (typeof testObj.clientHeight == \'number\')){ if(((dv = global.innerHeight - testObj.clientHeight) >= 0)&& ((dh = global.innerWidth - testObj.clientWidth) >= 0)){ if(dh == dv){ return 0; }else if((dh&&!dv)||(dv&&!dh)){ return (dh+dv); } } } return NaN; } if((typeof global.innerHeight == \'number\')&& (typeof global.innerWidth == \'number\')){ readSizeI = global; var bodyRank = rankObj(document.body); var rankDocEl = rankObj(document.documentElement); var selEl = null; if(!isNaN(bodyRank)){ if(!isNaN(rankDocEl)){ if(bodyRank < rankDocEl){ selEl = document.body; }else if(bodyRank > rankDocEl){ selEl = document.documentElement; }else{ selEl = compatModeTest(document.body); } }else{ selEl = document.body; } }else if(!isNaN(rankDocEl)){ selEl = document.documentElement; } if(selEl){ readSizeC = selEl theOne.getWidth = getWidthSmart; theOne.getHeight = getHeightSmart; }else{ setInnerWH(); } }else{ readSizeC = compatModeTest(readSizeC); } if((typeof global.pageYOffset == \'number\')&& (typeof global.pageXOffset == \'number\')){ readScroll = global; readScrollY = \'pageYOffset\'; readScrollX = \'pageXOffset\'; }else{ readScroll = compatModeTest(readScroll); } return (getWindowState = main)(); } var windowState = getWindowState(); function readWindow(){ scaleYAdjust = (((windowCenterY = (windowState.getHeight() >>1)) - 16)* zMultiplier); scaleXAdjust = (((windowCenterX = (windowState.getWidth() >> 1)) - 16)* zMultiplier); sy = windowCenterY + windowState.getScrollY(); sx = windowCenterX + windowState.getScrollX(); } function getStyleObj(id){ var obj = null; if(document.getElementById){ obj = document.getElementById(id); }else if(document.all){ obj = document.all[id]; }else if(document.layers){ obj = document.layers[id]; } return ((typeof obj != \'undefined\')&& (typeof obj.style != \'undefined\'))? obj.style:obj; } function starObj(id, parent, prv){ var next,reset; var divClip, div = getStyleObj(\"stars\"+id); var y,x,z,v,dx,dy,dm,dm2,px,py,widthPos,temp; (reset = function(){ px = Math.random()<0.5 ? +1 : -1; py = Math.random()<0.5 ? +1 : -1; y = ((Math.random()*Math.random()* scaleYAdjust)+windowCenterY); x = ((Math.random()*Math.random()* scaleXAdjust)+windowCenterX); widthPos = (x + zMultiplier); z = 0; })(); z = Math.random()*planeDepth*0.8; function step(){ temp = x * (v = d/(depthDimentsion - z)); dm = ((dm2 = ((widthPos * v)-temp)|0)>>1); dy = (y * v); dx = (temp); } if(div){ if(!posMod){ posMod = (typeof div.top == \'string\')?\'px\':0; } divClip = ((typeof div.clip != \'undefined\')&& (typeof div.clip != \'string\'))? div.clip:div; this.position = function(){ step(); if(((z += fv) >= planeDepth)|| ((dy+dm) > windowCenterY)|| ((dx+dm) > windowCenterX)){ reset(); step(); dm = 0; } div.top = ((sy+(py*dy)-dm)|0)+posMod; div.left = ((sx+(px*dx)-dm)|0)+posMod; divClip.width = (divClip.height = dm2+posMod); next.position(); }; }else{ this.position = function(){return;}; } if(++id < numberOfStars){ next = new starObj(id, parent) }else{ next = parent } } function init(){ if(!getStyleObj(\"stars\"+(numberOfStars-1))){ setTimeout(starField, 200); }else{ readWindow(); starObjs = new starObj(0, init); init.act(); } }; init.position = function(){return;} init.act = function(){ readWindow(); starObjs.position(); setTimeout(init.act,50); }; init.act.toString = function(){ return globalName+\'.act()\'; }; init.toString = function(){ while(global[globalName])globalName += globalName; global[globalName] = this; return globalName+\'()\'; }; for(var c = numberOfStars;c--;){ starHTML[1] = c; document.write(starHTML.join(\'\')); } setTimeout(init, 200); })();

การตั้งกระทู้ และการแสดงความคิดเห็น กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพเหมาะสม ไม่ใส่ความบุคคลอื่นโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปัญหาคาใจ, แนะนำ, ประกาศ, หรือทุกสิ่งตามความเหมาะสม
Forum เขียนกระทู้ใหม่
หัวข้อ ตอบ อ่าน
babi (adminweb)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09:51:40 โดย (adminweb)
0 11
aliexpress.com - «Aliexpress» - интернет-гипермаркет - отзывы ()
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 15:53:11 โดย ()
0 26
Быстрая доставка препаратов ()
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 21:33:34 โดย ()
0 399
Не дорогие онко препараты ()
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:15:54 โดย ()
0 633
Препараты для лечения дешевле не найти ()
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 17:17:03 โดย ()
0 1363
Качественные лекарственные средства ()
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 03:21:33 โดย ()
0 1387
Препараты для лечения дешевле не найти ()
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 11:48:55 โดย ()
0 1468
Dirty Porn Photos, daily updated galleries (patricaqu11)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 20:39:33 โดย (patricaqu11)
0 1
Mumbai (JamesKar)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 20:26:45 โดย (JamesKar)
0 0
Sexy photo galleries, daily updated collections (karenbf4)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 19:30:35 โดย (karenbf4)
0 0
Hardcore Galleries with hot Hardcore photos (robertasf11)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 19:16:53 โดย (robertasf11)
0 1
техпомощь на дороге (kib)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 17:43:00 โดย (kib)
0 1
аренда автомобиля спб (kib)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 17:21:39 โดย (kib)
0 1
автомобиль эвакуация (kib)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 17:20:25 โดย (kib)
0 1
гелевые шарики (Meelp)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 16:36:39 โดย (Meelp)
0 1
шарики цифры (Meelp)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 16:35:10 โดย (Meelp)
0 1
носки с надписями оптом (flard)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 16:29:45 โดย (flard)
0 1
носки принт оптом (flard)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 16:01:25 โดย (flard)
0 1
носки мужские оптом цена (flard)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 15:59:50 โดย (flard)
0 1
страховка ОСАГО онлайн (retty)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 15:51:35 โดย (retty)
0 1